FANDOM


Klawisze funkcyjne (ang. function keys) – przyciski od F1 do F9. Można je uruchomić naciskając jeden z klawiszy od F6 do F9. Są to w pewnym sensie kody ułatwiające grę. Klawisze Funkcji nie pojawiają się tylko w trybie Stage Mode, jednak przy użyciu programów można i w tym trybie odblokować te klawisze. Można je podzielić generalnie na:
Klawisze Funkcji

Klawisze dostępne w każdym trybie:

  • F1 – pauzuje grę.
  • F2 – klatka po klatce (po wciśnięciu tego klawisza gra będzie się pauzować klatka po klatce).
  • F4 – powraca do menu wyboru postaci i warunków.
  • F5 – turbo (przyspiesza szybkość gry).

Klawisze dostępne tylko w trybie VS Mode:

  • F3 – blokada klawiszy funkcyjnych (blokuje możliwość użycia klawiszy funkcyjnych od F6 do F9).
  • F6 – włącza nielimitowaną manę.
  • F7 – odnawia wszystkim postaciom HP i MP do pełna.
  • F8 – przywołuje po jednej broni z każdego rodzaju.
  • F9 – sprawia, że każdy przedmiot na mapie ulega zniszczeniu.