FANDOM


Hamachi – nie wymagająca konfiguracji aplikacja VPN (Virtual Private Network) dostępna na licencji shareware. W Little Fighter jest wykorzystywana do gry sieciowej.

Jest to pierwszy program VPN umożliwiający nawiązanie bezpośredniego połączenia pomiędzy dwoma komputerami, znajdującymi się za NATem. Dostępna na systemy Windows z rodziny NT (NT, 2000, 2003, XP, Vista, 7) oraz na Linuksa i Mac OS.

Z sieci w darmowej wersji Hamachi korzystać może maksymalnie 5 (od 22 marca 2012, 8 od 20 lutego 2012 a pierwotnie 16) osób jednocześnie, włączając założyciela, a liczba sieci możliwych do utworzenia wynosi 64. Wersja odpłatna pozwala na podłączenie się 255 użytkowników, oraz stworzenie do 256 sieci. Poszczególnych sieci nie można połączyć w większą sieć. Serwer Hamachi przydziela komputerom w sieci adresy z puli IP 25.x.y.z , gdzie x,y są przypadkowymi liczbami, co powoduje brak możliwości uzyskania adresów, które tworzyłyby podsieć a w konsekwencji uniemożliwia łączenie sieci.

Sieci Hamachi korzystają również z nazw nadawanych podczas zakładania, dzięki którym możliwe jest podłączenie się do sieci innych użytkowników. Założyciel sieci przez cały czas jej istnienia musi pozostawać z nią połączony, może być jednak nieaktywny. Możliwe jest zabezpieczenie sieci przed niepowołanym dostępem przy pomocy hasła. Komputerom w sieci Hamachi przypisywane są nazwy, które pomagają identyfikować je w utworzonej sieci. Komputer utrzymuje stałe połączenie TCP/IP z serwerem korzystając z portu UDP, którego numer można określić w razie zaistnienia takiej potrzeby, najczęściej jest to port 11111.